#5 Slavošovským tunelom

Možností ako ho absolvovať je viacero. Pre výlet s deťmi 👨‍👩‍👧‍👦 odporúčame zájsť autom až k tunelu a odtiaľto sa zo Slavošovskej strany spustiť dolu na Mníšanskú stranu. Odporúčame pokračovať po cyklotrase až ku Kopráškemu tunelu a Mníšanskému viaduktu. Následne sa môžete vrátiť ku autu 🚗 a cestu tunelom absolvovať znova. Tentokrát ale jemným stúpaním.

Pre náročnejších 🚵 odporúčame spraviť si okruh. Či zvolíte variantu cez sedlo Hrádok (kratšia ale cez kopec), alebo cez Plešivec (dlhšia, ale menej stúpania) je na vás.

PS: Nezabudnite si so sebou zobrať svetlo 💡 (odporúčame čelovku).

🗺️ Slavošovský tunel (Slavošovský portál) – Mníšanský viadukt a späť 9 km https://sk.mapy.cz/s/gufuhokuza

📉 Náročnosť 1/5