#6 Brdársky okruh

Keďže sa jedná o okruh začať môžete kdekoľvek. My sme zvolili pre štart Vlachovo, kde sme sa rovno prešli ku Grófskej ľadovni 🏰. Rozhodli sme sa ísť smerom na Dobšinú po hlavnej ceste. Pred Dobšinou sme odbočili na zelenú cyklotrasu 5702 smer Vyšná Slaná. Z Vyšnej Slanej odporúčame zájsť do Rejdovej a prejsť si nový zážitkový chodník Sterminy nad Hamriskami 😮. Bicyklom je zjazdná len časť. Následne sa vrátime do Vyšnej Slanej, odkiaľ vystúpame do sedla Radzimu a Kilhova. Zo sedla sklesáme do obce Bôrka, kde sú na jar turistickou atrakciou rozkvitnuté čerešňové sady🌳. Následne prejdeme cez Kobeliarovo po žltej cyklotrase až do Nižnej Slanej. Napojíme sa na hlavnú cestu, po ktorej budeme smerovať na Dobšinú. V tomto úseku aktuálne prebieha rekonštrukcia a sú tu semafory 🚦, takže dbajte na bezpečnosť. V Nižnoslanskej Bani sa odporúčame zastaviť pri Hute Etelka. Pokračujeme cez Gočovo späť do Vlachova, odkiaľ sme vyrazili. Pre tých, ktorým bolo málo odporúčame ešte pred Gočovom odbočiť vľavo a vystúpať si k rozhľadni nad Gočovom a následne sa spustiť po lesnej ceste do Vlachova.

🗺️ Vlachovo – Vyšná Slaná – Rejdová – Brdárka – Kobeliarovo – Nižná Slaná – Gočovo 32,5 km https://sk.mapy.cz/s/cafepuhuse

📈 Náročnosť 3/5

🥗 Možnosti občerstvenia: reštaurácia vo Vlachove